Kikhoste Vaksine  • Vaksinen gir ikke total beskyttelse mot kikhoste. Vaksinerte får et mildere sykdomsforløp.
  • Som hovedregel blir man vaksinert ved 3, 5 og 12 måneders alder. I tillegg blir skolebarn vaksinert ved 8 års alder. Risikoutsatte spedbarn kan få vaksine allerede ved 6 måneders alder.
  • Barn som gjennomgår standard vaksinasjonsprogram er godt beskyttet frem til 2 års alder. Etter dette avtar beskyttelsen. Ved 8 års alder er man ikke lenger beskyttet. Vaksinen som blir gitt ved 8 års alder beskytter i ca. 10 år.
  • Folkehelseinstituttet anbefaler at voksne vaksineres hvert 10. år.