Kikhoste Behandling


Behandling for å kurere kikhoste er antibiotika. Erythromycin er navnet på antibiotikumet som er foretrukket. Legen må gi antibiotika i løpet av de første 3 ukene av første fase for å forkorte sykdommen og redusere smittefaren. Pasienten er smitteførende i fem dager etter oppstart med antibiotika.

Forebyggende behandling med antibiotika blir gitt til barn under 2 år som blir eksponert for smitte. I tillegg får husstandsmedlemmer til smittede barn under 2 år antibiotika. En tredje gruppe som får forebyggende behandling med antibiotika er eksponerte pasienter med nedsatt immunforsvar og alvorlige lungesykdommer.

Små barn bør observeres i sykehus. For denne gruppen kan det bli aktuelt å gi behandling med oksygen, væske rett inn i blodårene og suge ut slim fra svelg.