Kikhoste hos Barn


Jo yngre barnet er, desto farligere er kikhoste hos barn. Mor overfører lite motstandsstoffer til barnet gjennom morkaken og nyfødte kan dermed bli syke. Hos små barn kan man se pustestopp, blåfargede lepper og hud på grunn av lite oksygen i blodet. I verste fall kan små barn dø av kikhoste. Kraftige hosteanfall med innånding på slutten av hostekulene er vanlig. For en fullstendig oversikt over symptomer på kikhoste, les mer på symptomer.

Små barn kan få mageinnhold ned i lungene og dermed pådra seg en lungebetennelse. Dette er den vanligeste årsaken til død av kikhoste hos små barn. Les mer om lungebetennelse her.

Hjerneskade er en fryktet komplikasjon til kikhoste hos små barn. Hjerneskade forårsakes av pustestopp og lite oksygen til hjernen. Ørebetennelse er en vanlig komplikasjon til kikhoste hos barn.

Barn som får behandling for kikhoste tidlig i sykdomsfasen skal holdes hjemme fra barnehage eller skole i 5 dager. Dersom behandling startes opp sent i sykdomsforløpet, behøver man ikke å holde barnet hjemme. Små barn med kikhoste blir i de fleste tilfeller lagt inn på sykehus. Dødsfall hos barn eller voksne som følger av kikhoste, er svært uvanlig i Norge i dag.