Kikhoste Symptomer


Kikhoste forløper i tre faser. Disse fasene kalles kataralsk fase, konvulsiv fase og rekonvalesensfase. Nedenfor følger symptomer og karakteristikker ved de ulike fasene:

Kataralsk fase

 • Kataralsk fase varer i 1-2 uker.
 • Viktige symptomer er rennede nese, hoste og feber.
 • Øyereaksjon og økt tåreproduksjon kan forekomme.
 • Symptomene her ligner på symptomer ved øvrige øvre luftveisinfeksjoner. Dette gjør det vanskelig å diagnostisere kikhoste så tidlig i forløpet.

Konvulsiv fase

 • Denne fasen varer som oftest i 2-4 uker. Den kan vare atskillig lengre også.
 • Fasen er karakterisert ved hyppige hosteanfall. Hosteanfallene kommer på utpust og avbrystes så av innpust. Innpustet kalles kiking.
 • Hosteanfallet kan ledsages av blå lepper og blå hud i ansiktet, bukende blodårer, neseblødning og sprengte blodkar i øyet. Sprengte blodkar i øyet kalles subkonjunktival blødning og er ikke farlig. Hosteanfallene kan ledsages av oppkast.
 • Nattlig hoste med opphør av hoste på dagtid er vanlig.
 • Voksne kan ha plagsom tørrhoste uten kiking som eneste symptom.
 • Vaksinerte som får kikhoste har ofte et mildt forløp av sykdommen.
 • Feber er uvanlig i denne fasen.

Rekonvalesensfase

 • I denne fase går hosten tilbake. Tilbakegangen kan ta 1-4 uker. Noen kan ha vedvarende tørrhoste mye lengre.

Kikhoste er svært smittsomt. Ca 90 % som ikke er vaksinerte eller immune på andre måter, blir smittet dersom en kontaktperson har kikhoste. Sykdommen er smittsom før hosten oppstår. I denne fasen har man hoste, rennende nese og feber. Man er smittsom i ca 3 uker etter at hostebygene har oppstått. Noen kan være smittsomme i opp mot 6 uker. Kikhoste smitter ved overføring av dråper. Mor overfører lite motstandsstoffer mot kikhoste til fosteret. Kikhoste hos barn som er nyfødte er derfor en mulighet. Det tar 5-20 dager fra man blir smittet til man blir syk.