Kikhoste


Kikhoste forårsakes av bakterien bordetella pertussis. Vaksine mot kikhoste inngår i standard vaksinasjonsprogram for barn. Vaksinens effekt avtar med årene, og derfor har man sett økt forekomst av kikhoste hos voksne i de senere år. Sykdommen gir kraftige hostebyger med påfølgende innånding (innpust). Denne innåndingen kalles kiking. Globalt sett dør ca. 300 000 mennesker årlig av kikhoste. I Norge er sykdommen meldepliktig. Under følger oversikt over antall smittede årlig i Norge (kilde: MSIS). Man ser at forekomsten har steget siden begynnelse av 2000-tallet.

Under følger en oversikt over kikhoste. Oversikten er ment som informasjon til de som tror de kan være smittet og til de som ønsker å lære mer om sykdommen. Ta kontakt med lege dersom du eller ditt barn kan være rammet av kikhoste.